Διδακτικό Υλικό

Β' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό Β΄ Γυμνασίου 14/09/2015

Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό Γ΄ Γυμνασίου 14/09/2015

Α' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 1,3,4 - Μέρος Α' – Μηχανική 25/08/2016
Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Προσανατολισμού 1,3,4 Μέρος Α' – Μηχανική 25/08/2016

Α' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Α' – Μηχανική 05/08/2016
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Β' - Οπτική 01/03/2017
Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Α' – Μηχανική 25/08/2016
Τεύχος Α' - Οδηγός Εκπαιδευτικού 04/09/2015
Τεύχος Δ΄ - Οδηγός Εκπαιδευτικού – Η Έννοια της Ενέργειας 07/03/2016

B' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αναδρομή στους Νόμους του Νεύτωνα 06/10/2016
Κίνηση στο Επίπεδο - Βολές 06/10/2016
Κυκλική Κίνηση 01/12/2016
Παγκόσμια Έλξη 23/02/2017

B' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Μέρος Α΄ Κίνηση στο Επίπεδο: Εισαγωγικές Έννοιες - Βολές 29/08/2016
Μέρος Α΄: Δραστηριότητες Κίνηση στο Επίπεδο - Βολές 29/09/2016
Μέρος B': Σχετική Κίνηση - Αδρανειακά και Μη Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς 23/09/2016
Μέρος B': Δραστηριότητες: Σχετsκή Κίνηση - Αδρανειακά και Μη Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς 27/10/2016
Μέρος Γ': Κυκλική Κίνηση 20/10/2016
Μέρος Δ': Ο Νόμος της Παγκόσμιας Έλξης 16/11/2016
Μέρος Δ΄ : Θεωρία και Δραστηριότητες: Ο Νόμος της Παγκόσμιας Έλξης 17/11/2016
Μέρος Ε΄ : Η έννοια της Ορμής - Ο Γενικευμένος Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα - Κρούσεις 04/01/2017
Μέρος ΣΤ': Στατικός Ηλεκτρισμός 15/03/2017
Μέρος Z': Δυναμικός Ηλεκτρισμός 05/04/2017

Γ' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Μέρος Α΄ Μηχανική Στερεού Σώματος - Ενότητες 1.1-1.10 05/07/2017
Μέρος Α΄ Μηχανική Στερεού Σώματος - Ενότητες 1.11-1.19 05/07/2017