Εξεταστικά Δοκίμια

Λύκειο

ΘέμαΑρχείο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 - Οδηγός Διόρθωσης
Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 - Οδηγός Διόρθωσης
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2016
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2016
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο – Α' Λυκείου (ΟΜΠ2)

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείο
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2016
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου 2016
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ώρου – Β΄ Σειράς 2016
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου – Β΄ Σειράς 2016
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2016
Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2016
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2015
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου 2015
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ώρου – Β΄ Σειράς 2015
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2015
Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2015
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2015 – B΄ Σειρά