Πρακτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10.5.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 6.6.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 24.6.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης TΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 3.9.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 20.9.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 16.10.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 11.12.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15.1.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 12.2.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8.4.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 13.5.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 17.6.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 16.7.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 16.9.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18.11.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 16.12.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20.1.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 17.02 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27.2.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 17.03 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28.04. 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 19.05.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 23.06.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 19.7.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 11.09.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 20.10.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 17.11.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 01.12.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15.12. 2021