Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών

Aποστολή της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών είναι, αφενός, η καλλιέργεια και ο διάλογοςτων Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών στην Κύπρο και, αφετέρου, η συνεργασία με ομόλογους φορείς του εξωτερικού. Η καταξίωση της πνευματικής μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο μιας πολιτείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.