Μαρία Παπαπολυβίου
Λειτουργός Ακαδημίας

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών

Φανερωμένης 60-68
1011 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 410064

Ταχ. Θυρίδα 22554
1522 Λευκωσία

Hλεκτρονική Διεύθυνση: info@academyofcyprus.cy