Ιδρυτική Επιτροπή Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών - Μεταβατικά Τακτικά Μέλη