Προεδρείο Τάξης

Τάξη των Θετικών Επιστημών: Πρόεδρος Κώστας Ν. Παπανικόλας, Αντιπρόεδρος Σωτήρης Καλογήρου, Γραμματέας Λεόντιος Κωστρίκης

Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών: Πρόεδρος Δημήτρης Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος Έλενα Μουζάλα, Γραμματέας Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Πρόεδρος Σταύρος Σ. Φωτίου, Αντιπρόεδρος Σταύρος Α. Ζένιος, Γραμματέας Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης