Προεδρείο Τάξης

Τάξη των Θετικών Επιστημών: Πρόεδρος Σωτήρης Καλογήρου, Αντιπρόεδρος Λεόντιος Κωστρίκης, Γραμματέας Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών: Πρόεδρος Κυριάκος Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Έλενα Μουζάλα, Γραμματέας Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Πρόεδρος Σταύρος Σ. Φωτίου, Αντιπρόεδρος Σταύρος Α. Ζένιος, Γραμματέας Λεωνίδας  Κ.  Λεωνίδου