Ο Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου είναι Καθηγητής Μάρκετινγκ και συντονιστής της ειδικότητας Μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατέχει πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική (1981) και πτυχίο στα Οικονομικά (1985) από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Ελλάδα). Έχει επίσης  Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (1982) και διδακτορικό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ (1986) από το University of Bath (Ηνωμένο Βασίλειο). Αμέσως μετά την αποφοίτηση του, προσλήφθηκε στο Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής, όπου εργάσθηκε για πέντε χρόνια ως αναλυτής/σύμβουλος σε θέματα μάρκετινγκ για έργα που σχετίζονταν κυρίως με την Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη. Υπηρέτησε επίσης ως γενικός διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μάρκετινγκ (Ελλάς), όπου ήταν υπεύθυνος για μια ευρεία ποικιλία ερευνητικών μελετών σε θέματα που άπτονται του μάρκετινγκ, των κοινωνικo-οικονομικών, και της πολιτικής στην Ελλάδα. Εργάσθηκε επίσης ως Επισκέπτης Ερευνητής Μάρκετινγκ στο Cardiff Business School (Ηνωμένο Βασίλειο), Leeds University Business School (Ηνωμένο Βασίλειο), και University of Vaasa (Φιλανδία). Υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μέλος της Συγκλήτου, και μέλος διαφόρων Συγκλητικών Επιτροπών. Διετέλεσε επίσης συν-διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος UCYΜΒΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν το διεθνές μάρκετινγκ, το σχεσιακό μάρκετινγκ, το στρατηγικό μάρκετινγκ, το κοινωνικά υπεύθυνο μάρκετινγκ, και το μάρκετινγκ σε αναδυόμενες οικονομίες. Έχει προσωπικά σχεδιάσει και καθοδηγήσει δεκάδες έρευνες σε αυτές τις περιοχές και τα ευρήματα τους έχουν ευρέως αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 100 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, είτε ακαδημαϊκού είτε πρακτικού περιεχομένου. Επίσης, συνέγραψε βιβλία με πρακτικό περιεχόμενο, επιμελήθηκε ακαδημαϊκά βιβλία, και εξέδωσε βιβλία γύρω από το Μάρκετινγκ και τις Διεθνείς Επιχειρήσεις, καθώς και  δημοσίευσε πολλά κεφάλαια σε βιβλία. Κατατάχθηκε παγκοσμίως, με βάση τον συγκεντρωτικό δείκτη ετεροαναφορών, στο 1% των ερευνητών μάρκετινγκ. Κατατάχθηκε επίσης παγκοσμίως μεταξύ των πιο πολυγραφότατων ερευνητών στα πεδία των Διεθνών Επιχειρήσεων, του Διεθνούς Μάρκετινγκ, και των Εξαγωγών/Εισαγωγών. Έλαβε δύο φορές το Πενταετές Βραβείο Hans B. Thorelli του American Marketing Association, καθώς και το Βραβείο Καλύτερου Άρθρου σε διεθνή συνέδρια Μάρκετινγκ. Επίσης, αναγνωρίστηκε μεταξύ των καλύτερων κριτών άρθρων από τα περιοδικά  International Marketing Review, Journal of International Marketing, και Journal of International Business Studies. Έχει διδάξει μαθήματα σε Αρχές Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Διοίκηση Μάρκετινγκ, και Διεθνείς Επιχειρήσεις και έχει καθοδηγήσει δεκάδες προπτυχιακές διατριβές, μεταπτυχιακές εφαρμοσμένες επιχειρηματικές μελέτες, και διδακτορικές διατριβές. Έχει προσφέρει διάφορα σεμινάρια σε διοικητικά στελέχη σχετικά με το μάρκετινγκ και υπήρξε ομιλητής σε διεθνή συνέδρια στο Μάρκετινγκ και στις Διεθνείς Επιχειρήσεις. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών των επιστημονικών περιοδικών Industrial Marketing Management, International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, Journal of Management Studies, Journal of Strategic Marketing, και Management International Review.