Εξωτερικά Μέλη

Τάξη των Θετικών Επιστημών

Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών

Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών