Ο Κυριάκος Δημητρίου είναι Καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι διδάκτωρ του University College London, 1993. Συνέβαλε, ως ένας από τους πρωτεργάτες στον ευρύ τομέα της ερμηνευτικής πρόσληψης της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, στη διαμόρφωση του εννοιολογικού και θεματολογικού πλαισίου και στην καθιέρωση του γνωστικού αντικείμενου (Classical Reception Studies). Με πρωτότυπες δημοσιεύσεις (μονογραφίες, άρθρα, επιμελημένους τόμους, κ.ά.), συνεργασίες, συμμετοχές σε συνέδρια κι εργαστήρια, σε συμβούλια και επιτροπές, συνεισέφερε στην ανάδειξη και στον εμπλουτισμό ενός επιστημονικού κλάδου σε μια μεταβατική εποχή κρίσης κι αμφισβήτησης των ανθρωπιστικών σπουδών, και ιδιαίτερα της ιστορίας των ιδεών, και στην ενσωμάτωση της μεθοδολογίας διερεύνησης της διανοητικής ιστορίας στις ποικίλες προσηκειώσεις και μεταμορφώσεις της αρχαίας γραμματείας. Ως επιμελητής του διεθνούς περιοδικού Polis: the Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought (2003-2020), διανοίγοντας τα θεματολογικά ρεύματα προς την κατεύθυνση της καθολικότητας και της αλληλεπίδρασης των ερευνητικών περιοχών της πραγμάτευσής του, συνέβαλε στην προαγωγή του έργου της ακαδημαϊκής κοινότητας διεθνώς. Το έργο αυτό συνεχίζεται απρόσκοπτα με την επιμέλεια των δύο σειρών από τον εκδοτικό οίκο Brill Academic Publishers, δηλ. Companions to Classical Reception και Companions to Classical Philosophy. Εργάστηκε στο πλαίσιο διαθεματικών και διεπιστημονικών τομέων, που συμπεριλαμβάνουν την ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας, τις θεωρίες της δημοκρατίας, τις κυπριακές σπουδές και την νεοελληνική ιστορία των ιδεών. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και ερευνητής είμαι παράλληλα ταγμένος στην υπηρεσία της κοινωνίας ως δημόσιος διανοούμενος, κυρίως μέσω της διοχέτευσης της ιστορίας των ιδεών και του φιλοσοφικού στοχασμού στο λογοτεχνικό μου έργο, μέσα από ένα ιδιαίτερο μορφολογικό είδος, τη «φιλοσοφική λογοτεχνία».

https://www.ucy.ac.cy/sap/
https://ucy.academia.edu/KyriakosDemetriou