Ειδική Δημόσια Συνεδρία για την Εγκατάσταση του Προέδρου και την Παρουσίαση της Συγκλήτου