Εκλογή Καθ. Γεώργιου Μ. Κωνσταντινίδη ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών αποφάσισε ομόφωνα όπως εκλέξει ως Αντεπιστέλλον Μέλος της, τον Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κωνσταντινίδη. Η απόφαση λήφθηκε στην 56η Τακτική Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας στις 19.6.2024, κατόπιν πρότασης της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Δυνάμει της νομοθεσίας, τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη της Ακαδημίας είναι καταξιωμένες προσωπικότητες στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες οι οποίοι με τα έργα και τις γνώσεις τους κρίνονται από την Ακαδημία ότι δύναται να βοηθήσουν αυτή στο έργο της και τη Δημοκρατία γενικότερα.

Ο Καθηγητής Κωνταντινίδης σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και Indiana και ακολούθως υπηρέτησε για χρόνια ως πανεπιστημιακός στις ΗΠΑ. Υπηρέτησε για χρόνια ως κάτοχος πανεπιστημιακής έδρας στο Πανεπιστήμιο Carnegie-Mellon και ακολούθως στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, του Χάρβαρντ και το London School of Economics. Κατέχει τη διακεκριμένη θέση του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Leo Melamed στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Σικάγο (Chicago Booth School of Business), όπου διδάσκει από το 1979. Το έργο του τον κατατάσσει ως ένα εκ των κορυφαίων της γενιάς του παγκοσμίως στη χρηματοοικονομική επιστήμη. Με τις ακαδημαϊκές του δημοσιεύσεις έχει προωθήσει την κατανόηση σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων, και έχει συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη του πεδίου της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Η έρευνά του αναδεικνύει μερικά από τα πιο κρίσιμα θέματα της χρηματοοικονομικής, όπως το ερώτημα της υπερβολικής απόδοσης των μετοχών σε σχέση με την απόδοση κρατικών έντοκων γραμματίων. Η εργασία του σχετικά με τον αντίκτυπο του κόστους συναλλαγών και των φόρων στην αποτίμηση των παραγώγων, καθώς και οι μελέτες του σε μοντέλα συνεχούς χρόνου, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην επιστήμη και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της τρέχουσας γνώσης και κατανόησης του πεδίου διαχείρισης κινδύνων και αποδόσεων χαρτοφυλακίων.

Ο Καθηγητής Κωνσταντινίδης έχει τύχει σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης για τη συνεισφορά του στο πεδίο της χρηματοοικονομικής ιδιαίτερα και τις οικονομικές επιστήμες γενικότερα. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του American Finance Association, Πρόεδρος του Society for Financial Studies, συνεργάτης του National Bureau of Economic Research, Διευθυντής του Western Finance Association. Διετέλεσε Editor του Foundation and Trends in Finance και του Critical Finance Review, Co-Editor του Annals of Finance, καθώς και Σύμβουλος Έκδοσης πολυάριθμων φημισμένων περιοδικών. Πέρα από την πανεπιστημιακή του ιδιότητα είχε επίσης πρακτική εμπειρία και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Καθ. Κωνσταντινίδης είχε επίσης σημαντική συνεισφορά προς τη Δημοκρατία και την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπηρέτησε ως Μέλος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πρώτα χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας του (1989-1995), όταν τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου. Συνέβαλε καθοριστικά στη στελέχωση και λειτουργία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμμετέχοντας σε επιτροπές αξιολόγησης, αλλά και ως Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Σχολής. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2013-2016), ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of Management (CIIM), αλλά και ως Μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Athens Laboratory in Business Administration (ALBA).

Έλαβε αρκετές τιμητικές διακρίσεις για το έργο του. Ξεχωρίζει η αναγόρευσή του ως Επίτιμου Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2016), το Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο (2010) και το Πανεπιστήμιο Πειραιά (1999), και ως Fellow του American Finance Association, ενώ έλαβε το Academy of Alumni Fellows Award από το Πανεπιστήμιο της Indiana (1994). Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο και επιμεληθεί άλλα εννιά, ενώ έχει δημοσιεύσει πληθώρα μελετών σε φημισμένα περιοδικά, όπως τα Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Journal of Finance, Journal of Financial Economics και Review of Financial Studies Έχει επίσης κληθεί ως κεντρικός ομιλητής σε φημισμένα συνέδρια στο πεδίο των χρηματοοικονομικών και οικονομικών επιστημών γενικότερα.

Κυπριακή Ακαδημία
Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών