Η Στέλλα Βοσνιάδου είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας. Σπούδασε Φιλοσοφία (Brandeis University, 1971), Ψυχολογία (Clark University, 1979) και Ψυχολογία και Παιδαγωγική (Columbia University, 1974). Διετέλεσε Καθηγήτρια για πέντε χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987-1992) και για είκοσι ένα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1987-2013). Υπήρξε, επίσης, Επισκέπτρια Καθηγήτρια ή Εταίρος πολλών διακεκριμένων πανεπιστημίων, όπως το Carnegie Mellon, Harvard, Adelaide και Stanford. Η Στέλλα Βοσνιάδου είναι διεθνώς διακεκριμένη επιστήμονας στον ευρύτερο τομέα της γνωστικής επιστήμης και ιδιαίτερα των εφαρμογών της στην εκπαίδευση.