Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ είναι διδάκτωρ δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής και Κοσμήτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι επίσης εν ενεργεία δικηγόρος, διευθυντής νομικού οίκου. Έχει εκλεγεί ως τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Είναι Πρόεδρος του Royal Commonwealth Society Cyprus Branch και του Κέντρου Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του European Consortium on State and Church Research. Είναι μέλος της Επιτροπής για την αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, της Επιτροπής για την εγκαθίδρυση της τεχνολογίας blockchain στην Κύπρο, της Αρχής για καθορισμό διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και μέλος πληθώρας επιστημονικών επιτροπών και μέλος εκδοτικών επιτροπών περιοδικών. Είναι, επίσης, σύμβουλος έκδοσης του The Cyprus Review και εκδότης της Επιθεώρησης Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Άννυς Τσάτσου, ενώ έχει συμμετάσχει σε πληθώρα χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και σε δύο κέντρα αριστείας Jean Monnet. Έχει διοριστεί ως εμπειρογνώμονας επί θεμάτων κυπριακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ εκπροσώπησε για χρόνια την Κυπριακή Δημοκρατία ως εμπειρογνώμονας σε διαπραγματεύσεις κοινοτικών νομοθετημάτων στο πεδίο του αστικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 υπηρέτησε ως Προεδρεύων.

Η επιστημονική του εργασία διδάσκεται σε πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ έχει τύχει συζήτησης και από τα κυπριακά και αλλοδαπά δικαστήρια. Έχει χειριστεί επίσης ορισμένες από τις πλέον προβεβλημένες υποθέσεις ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 20 μονογραφιών και 100 επιστημονικών άρθρων.