Είναι καθηγητής Μαθηματικής Στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατάγεται από την Λεμεσό, μεγάλωσε στο Κάιρο/Αιγύπτου και αποφοίτησε από την Αμπέτειο Σχολή Καΐρου και το Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού. Σπούδασε Μαθηματικά-Οικονομικά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου και ολοκλήρωσε το 1990 την διδακτορική του διατριβή στην Μαθηματική Στατιστική στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Την περίοδο 1990-1993, εργάστηκε ως Επιστημονικός Βοηθός στο Ινστιτούτο Στατιστικής και Ποσοτικών Μεθόδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Βερολίνου. Το 1993 έλαβε υποτροφία στα πλαίσια της υφηγεσίας του από το Γερμανικό Ίδρυμα Έρευνας για ερευνητική παραμονή ενός έτους στο University of California, San Diego. Τέλος του 1993 επέστρεψε στην Κύπρο ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο και ανελίχθηκε στην βαθμίδα του Καθηγητή το 2004. Είναι μέλος αριθμού Συντακτικών Επιτροπών έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών στον τομέα της Μαθηματικής Στατιστικής. Η έρευνα του αφορά στην στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών σε πεπερασμένους όπως και σε απειροδιάστατους χώρους με έμφαση στην ανάπτυξη και μαθηματική θεμελίωση μη παραμετρικών μεθόδων στατιστικής συμπερασματολογίας όπως και στην ανάπτυξη και μαθηματική διερεύνηση μεθόδων αναδειγματοληψίας για χώρο-χρονικά εξαρτημένες οικογένειες τυχαίων μεταβλητών. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 70 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα περιοδικά Annals of Statistics, Bernoulli, JASA, JRSS-B, Biometrika και Econometrica. Παρουσίασε την έρευνα του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Για το ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί το 2022 με την διάκριση του IMS Fellow.