Συμμετοχή της Κυπριακής Ακαδημίας στο Earth Humanity Coalition

H Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών συμμετέχει ως Μέλος στο Earth Humanity Coalition – Sciences for Equitable Wellbeing on a Healthy Planet (Συνασπισμός για τη Γη και την Ανθρωπότητα – Οι Επιστήμες για Δίκαιη Ευημερία σε έναν Υγιή Πλανήτη – «Ο Συνασπισμός»).

Στον Συνασπισμό συμμετέχει αριθμός Ακαδημιών και άλλων σημαντικών οργανισμών με σκοπό την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσεων για την Ενεργοποίηση της Διεθνούς Δεκαετίας των Επιστημών για Βιώσιμη Ανάπτυξη 2024-2033 (Enabling the International Decade of Sciences for Sustainable Development 2024-2033). Πρόεδρος του Συνασπισμού είναι ο γνωστός Γάλλος φυσικός Michel Spiro, πρώην πρόεδρος, μεταξύ άλλων, του Συμβουλίου του CERN.

Ως εκπρόσωπος της Ακαδημίας στον Συνασπισμό έχει οριστεί ο Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας Λεόντιος Κωστρίκης, Ιδρυτικό Μέλος της Ακαδημίας, ο οποίος θα συμμετάσχει και στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνασπισμού.

Η ένταξη της Ακαδημίας στον Συνασπισμό της παρέχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει βασικούς της σκοπούς, δηλαδή την ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές ενώσεις και η προώθηση διεθνών συνεργασιών, η προβολή και ισχυροποίηση διεθνώς του έργου της Δημοκρατίας και των επιστημόνων της, και η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας, των επιστημών, αλλά και της κοινωνικής προόδου. Η Ακαδημία τίθεται διεθνώς στην πρωτοπορία, σε συνεργασία με άλλους καταξιωμένους οργανισμούς και Ακαδημίες, για το θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της αξιοποίησης της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής στον πλανήτη, που είναι ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν διεθνώς την επιστήμη και την ανθρωπότητα.

Κυπριακή Ακαδημία
Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών