Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η  Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών υπέγραψαν, στις 8 Νοεμβρίου 2022,  Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας και εκ μέρους της Ακαδημίας ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου.

Το Μνημόνιο προνοεί τη στενή συνεργασία των δύο μερών  με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την εκπαίδευση και την επιστημονική αριστεία προκειμένου η Κύπρος να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο αριστείας στους βασικούς αυτούς τομείς.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προσβλέπει στη συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε θέματα που άπτονται διάφορων επιστημονικών πεδίων, στο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχής εμπειρογνωμοσύνης και διεξαγωγής μελετών, καθώς επίσης και σε θέματα νομοθεσίας για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα μέλη της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ο Ανώτερος Αντιπρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητές Παναγιώτης Αγγελίδης και Δημήτρης Βρόντης ενώ την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ.  Αιμιλιανίδης και η Λειτουργός της Ακαδημίας, κυρία Μαρία Παπαπολυβίου.