Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ είναι γνωστικός αναπτυξιακός ψυχολόγος. Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Τακτικός Εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europea), της Διεθνούς Ακαδημίας για την Παιδεία (International Academy of Education) και της Εταιρείας για την Ψυχολογική Επιστήμη (Association for Psychological Science). Είναι Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Middlesex και Επίτιμος Καθηγητής των Πανεπιστημίων του Durham του Ηνωμένου Βασιλείου και Northeastern της Κίνας. Υπήρξε Καθηγητής Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975-1996), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (1996-2008) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2011-2016). Υπηρέτησε σε κορυφαίες ακαδημαϊκές, διοικητικές ή πολιτικές θέσεις (Αντιπρύτανης και Πρυτανεύων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 1999-2002, Ιδρυτικός Πρόεδρος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 2004-2008, Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων της Κύπρου, 2006-2008 και Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, 2008-2011). Υπήρξε Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης ή μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σημαντικών περιοδικών όπως το Ψυχολογία, Developmental Science, Learning and Instruction, Intelligence και Journal of Intelligence.  

Έχει αναπτύξει μια θεωρία νοητικής ανάπτυξης που συνθέτει την αναπτυξιακή, την ψυχομετρική και τη γνωστική προσέγγιση στη μελέτη της νοημοσύνης. Το έργο του έχει δημοσιευτεί σε περισσότερα από 200 βιβλία και άρθρα, με τελευταίο το βιβλίο Growing minds: A developmental theory of intelligence, brain, and education (Routledge, 2018) που συνθέτει την έρευνά του των τελευταίων 35 χρόνων για την ανάπτυξη της νοημοσύνης, της προσωπικότητας και του εγκεφάλου και προτείνει εφαρμογές στην εκπαίδευση. Τα περιοδικά New Ideas in Psychology (1998), Developmental Science (1999), Developmental Review (1999), Educational Psychology Review (2011), Intelligence (2013), Human Development (1918) και Journal of Intelligence (2018) αφιέρωσαν ειδικά τεύχη για τη συζήτηση αυτού του έργου. Πρόσφατα το περιοδικό Perspectives on Psychological Science (2019) τον περιέλαβε σε ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο στους ψυχολόγους των οποίων το έργο επηρέασε τον πραγματικό κόσμο. Μαθητές του είναι σήμερα Καθηγητές σε πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών στην Ευρώπη, την Κίνα, και την Αφρική.

Άρθρα

Coping With Logical Fallacies: A Developmental Training Program for Learning to Reason

Developmental Differentiation and Binding of Mental Processes with g through the Life-Span

Cognitive Context Bridging the Twenty-first Century Gap in Education – History, Causation, and Solutions

The developmental trinity of mind: Cognizance, executive control, and reasoning

Mapping the Dimensions of General Intelligence: An Integrated Differential-Developmental Theory

Mind-Personality Relations from Childhood to Early Adulthood

Mapping Mind-Brain Development: Towards a Comprehensive Theory

Cognizance in cognitive development: A longitudinal study

Mapping the evolving core of intelligence: Changing relations between executive control, reasoning, language, and awareness

Augmenting intelligence: Developmental limits to learning-based cognitive change

Cognitive ability, cognitive self-awareness, and school performance: From childhood to adolescence

Cycles in speed-working memory-G relations: Towards a developmental–differential theory of the mind

Decomposing the influence of mental processes on academic performance

Educating the Developing Mind: Towards an Overarching Paradigm

Modelling the structure and development of g

Predicting school performance from cognitive ability, self-representation, and personality from primary school to senior high school

Relations between speed, working memory, and intelligence from preschool to adulthood: Structural equation modeling of 14 studies

Self-awareness in g (with processing efficiency and reasoning)

Making a Difference in and Beyond the Ivory Tower: Advance a Theory, Start a University, and Transform a Country’s Education

Mapping and predicting literacy and reasoning skills from early to later primary school

Estimating the dimensionality of intelligence like data using Exploratory Graph Analysis

Mind–culture interactions: How writing molds mental fluidity in early development

Mapping the evolving core of intelligence: Changing relations between executive control, reasoning, language, and awareness

Augmenting intelligence: Developmental limits to learning-based cognitive change

Changing expressions of general intelligence in development: A 2-wave longitudinal study from 7 to 18 years of age

Changing developmental priorities between executive functions, working memory, and reasoning in the formation of g from 6 to 12 years

Changing priorities in the development of cognitive competence and school learning: A general theory

Cognitive and Personality Predictors of School Performance From Preschool to Secondary School: An Overarching Model